неделя, 6 февруари 2011 г.

Intellectual Property Planet: Montenegro has adopted a new legislation on the pr...

Intellectual Property Planet: Montenegro has adopted a new legislation on the pr...: "Marques Class 46 съобщава новината за това, че Черна гора е приела ново законодателство относно защитата на промишлените дизайни в страната..." Ще се види напред във времето

Няма коментари:

Публикуване на коментар