неделя, 2 януари 2011 г.

ПРЕГЛЕД: Засилва се ислямската нетърпимост срещу християните.

ПРЕГЛЕД: Засилва се ислямската нетърпимост срещу християните. Нищо лично-моля за разбиране.Няма още сили да постигна по нужния начин.Още повече че има силна връзка в посока човека ми...-за там всичко ДА.

1 коментар: